แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ กสจ.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) จะเป็นกองทุนที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิก และ บุคคลทั่วไป


   
  การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
 

อ่านต่อ
  การจ่ายเงิน กสจ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 

อ่านต่อ
  รายชื่อสมาชิก กสจ. ที่ยื่นเอกสารขอรับเงินไม่ครบถ้วน
 
โปรดจัดส่งเอกสารมายัง ตู้ ปณ.543 ปณจ.บางรัก กรุงเทพ 10500 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนงานทะเบียนสมาชิก บลจ. กรุงไทย จำกัด หมายเลข 0 2686 6331 - 5
อ่านต่อ
 
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร เพื่อทราบข่าว
ความเคลื่อนไหวต่างๆของ กสจ.
สมัครรับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
 

Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดนครปฐม
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดนครปฐม
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดปราจีนบุรี
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสุรินทร์
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสุรินทร์
Highslide JS
- สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ ลำปาง
- สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ ลำปาง
Highslide JS
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ สตูล
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ สตูล
Highslide JS
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดอุดรธานี
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดอุดรธานี
Highslide JS
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดระนอง
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดระนอง
Highslide JS
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก ณ จังหวัดบุรีรัมย์
Highslide JS
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 6 พ.ย. 58 ณ โรงแรมสีหราช
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 6 พ.ย. 58 ณ โรงแรมสีหราช
Highslide JS
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2557
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2557
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนราธิวาส
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนราธิวาส
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงราย
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงราย
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง
Highslide JS
อบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดน่าน
อบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดน่าน
Highslide JS
อบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด
อบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด
Highslide JS
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2555
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2555
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดมุกดาหาร
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดมุกดาหาร
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครราชสีมา
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครราชสีมา
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสกลนคร
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสกลนคร
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดตาก
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดตาก
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดสกลนคร
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกำแพงเพชร
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดกาญจนบุรี
Highslide JS
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. จังหวัดตรัง
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครนายก (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครนายก (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุรินทร์ (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุรินทร์ (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปที่2)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปที่2)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา (รูปที่1)
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 จังหวัดสุราฎร์ธานี
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 จังหวัดสุราฎร์ธานี
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 จังหวัดสุราฎร์ธานี
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
อบรมอาชีพร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
อบรมอาชีพร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
อบรมอาชีพร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
อบรมอาชีพร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Highslide JS
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดพิษณุโลก (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดพิษณุโลก (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดอุดรธานี (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดอุดรธานี (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จัวหวัดน่าน (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จัวหวัดน่าน (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครปฐม (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครปฐม (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครพนม (รูปที่1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครพนม (รูปที่1)
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 54 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 54 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 54 (รูปที่1)
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 54 (รูปที่1)
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 54 (รูปที่ 1)
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 54 (รูปที่ 1)
Highslide JS
001
อบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 จังหวัดสุราฎร์ธานี
001
Highslide JS
อบรมอาชีพจังหวัดระยอง(รูปที่ 1)
อบรมอาชีพจังหวัดระยอง(รูปที่ 1)
Highslide JS
อบรมอาชีพจังหวัดลพบุรี(รูปที่ 1)
อบรมอาชีพจังหวัดลพบุรี(รูปที่ 1)
Highslide JS
อบรมอาชีพจังหวัดลำปาง (รูปที่ 1)
อบรมอาชีพจังหวัดลำปาง (รูปที่ 1)
Highslide JS
วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 20-21 เม.ย. 54 (รูปที่1)
วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 20-21 เม.ย. 54 (รูปที่1)
Highslide JS
วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7-8 เม.ย. 54 (รูปที่1)
วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7-8 เม.ย. 54 (รูปที่1)
Highslide JS
วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาญจนบุรี 19-20 มี.ค. 54 (รูปที่1)
วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาญจนบุรี 19-20 มี.ค. 54 (รูปที่1)
Highslide JS
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2553
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 54 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2553
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53 ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53 ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย
Highslide JS
ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 53 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 53 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
Highslide JS
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 53 ณ โรงแรมแอมบาวเดอร์ จอมเทียน
การพบสมาชิก กสจ. จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 53 ณ โรงแรมแอมบาวเดอร์ จอมเทียน
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เมื่อวันที่ 18-19 ก.ย. 53
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เมื่อวันที่ 18-19 ก.ย. 53
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-5 ก.ย. 53
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-5 ก.ย. 53
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 ส.ค. 53 (001)
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 ส.ค. 53 (001)
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เมื่อวันที่ 7-8 ส.ค. 53 (001)
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เมื่อวันที่ 7-8 ส.ค. 53 (001)
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 53
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 53
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 52 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ธารา
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 52 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ธารา
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 52 ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร และลพบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 52 ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 52 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว
พบสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 52 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 52 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 52 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมริมปาว
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมริมปาว
Highslide JS
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 52 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
พบสมาชิก กสจ. จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 52 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
Highslide JS
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารตึกใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดนครราชสีมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 52
การทำลูกประคบสมุนไพร
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. จังหวัดนครราชสีมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 52
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 52
การทำขนมปั้นขลิบ
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 52
Highslide JS
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 52
การทำเต้าหู้/ เต้าฮวย
อบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 52
Highslide JS
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 53 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 53 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
Highslide JS
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 52 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 52 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์