แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หน่วยงานสมาชิก > กระทรวงยุติธรรม > กรมคุมประพฤติ  
   
 
 กรมคุมประพฤติ


กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม
กรม : กรมคุมประพฤติ

 

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน
สมาชิก
08020016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ อาคาร :
เลขที่ :1/1
ถนน :ศรีพังงา
ตำบล : กระบี่ใหญ่
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 81000
โทรศัพท์ :075-612734, 612013
แฟ๊กซ์ : 075-612734
3
90000016003000 กรมคุมประพฤติ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :พรานนก
ตำบล :
อำเภอ : บางกอกน้อย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10700
โทรศัพท์ :4111891-2, 4114077
แฟ๊กซ์ : 4114076
37
07030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :แม่น้ำแม่กลอง
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71000
โทรศัพท์ :034-513625
แฟ๊กซ์ : 034-513625,517301
3
04050016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคาร :
เลขที่ :164/4-5
ถนน :ธนะผล
ตำบล : กาฬสินธุ์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 46000
โทรศัพท์ :043-812969
แฟ๊กซ์ : 043-813538
3
06040016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร : ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่ :
ถนน :ปิ่นดำริห์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 62000
โทรศัพท์ :055-713412, 721925
แฟ๊กซ์ : 055-713412
3
04020016003005 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ศูนย์ราชการ
ตำบล : ศูนย์ราชการ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000
โทรศัพท์ :043-242177, 331221
แฟ๊กซ์ : 043-242177
3
02010016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :สุขเกษม
ตำบล : หน้าเมือง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : 24000
โทรศัพท์ :0 3851 5751-2
แฟ๊กซ์ : 0 3851 5751
3
03070016003000 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดภูเขียว อาคาร :
เลขที่ :127/1 ม.2
ถนน :ราษฎร์บำรุง
ตำบล : ผักปัง
อำเภอ :ภูเขียว
จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36110
โทรศัพท์ :0-4484-4746-7
แฟ๊กซ์ : 0-4484-4746
1
08050016003001 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดหลังสวน อาคาร :
เลขที่ :112-116
ถนน :เขาเงิน
ตำบล : ขันเงิน
อำเภอ : หลังสวน
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86110
โทรศัพท์ :077-541798, 541750, 544592
แฟ๊กซ์ :077-541750
1
08050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร อาคาร : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
เลขที่ :
ถนน :ปรมินทรมรรคา
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86000
โทรศัพท์ :077-501158
แฟ๊กซ์ : 077-502191
3
05070016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ศูนย์ราชการ
ตำบล : ริมกก
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ :053-152070* 103
แฟ๊กซ์ : 053-713030
1
05010016003005 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อาคาร :
เลขที่ :280
ถนน :ท่าแพ
ตำบล : ช้างม่อย
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม
รหัสไปรษณีย์ : 50300
โทรศัพท์ :053-234106 053-235285
แฟ๊กซ์ : 053-235285
5
09030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง อาคาร : อาคารศาลจังหวัดตรัง
เลขที่ :
ถนน :พัทลุง
ตำบล : ทับเที่ยง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม
รหัสไปรษณีย์ : 92000
โทรศัพท์ :075-570546
แฟ๊กซ์ : 075-211065
2
06090016003000 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดแม่สอด อาคาร :
เลขที่ :35/12
ถนน :ประสาทวิถี
ตำบล : แม่สอด
อำเภอ : แม่สอด
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63110
โทรศัพท์ :055-534336-7
แฟ๊กซ์ : 055-534336-7
3
02070016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก อาคาร :
เลขที่ :ข-1 269/65-66
ถนน :สุวรรณศร
ตำบล : นครนายก
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครนายก
รหัสไปรษณีย์ : 26000
โทรศัพท์ :037-311613
แฟ๊กซ์ : 037-311613
3
07010016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม อาคาร :
เลขที่ :18/1
ถนน :ทรงพล
ตำบล : ลำพยา
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 73000
โทรศัพท์ :034-250812
แฟ๊กซ์ : 034-254530
4
03010016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :สุรนารายณ์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ :044-256927, 256992
แฟ๊กซ์ : 044-256927, 256992
6
03110016003000 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสีคิ้ว อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :หน้าโรงงาน
ตำบล : มิตรภาพ
อำเภอ : สีคิ้ว
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30140
โทรศัพท์ :044-290656
แฟ๊กซ์ : 044-290656
3
08030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80000
โทรศัพท์ :075-342888
แฟ๊กซ์ : 075-358401
2
06060016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาคาร :
เลขที่ :118/18-20
ถนน :พหลโยธิน
ตำบล : นครสวรรค์ตก
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครสวรรค
รหัสไปรษณีย์ : 60000
โทรศัพท์ :056-222906
แฟ๊กซ์ : 056-222906
3
01020016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :รัตนาธิเบศร์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11000
โทรศัพท์ :02-5910099 02-5916946
แฟ๊กซ์ : 02-5917387
6
03020016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ อาคาร : อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ :47/93-94
ถนน :ธานี
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31000
โทรศัพท์ :044-613487
แฟ๊กซ์ : 044-613487
2
01030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ปทุม-สามโคก
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12000
โทรศัพท์ :0-2581-3509-10
แฟ๊กซ์ : 02-9792205
3
01030016003001 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาคาร :
เลขที่ :99 หมู่ 3
ถนน :
ตำบล : คูบางหลวง
อำเภอ : ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12140
โทรศัพท์ :02-5981392-3
แฟ๊กซ์ : 02-5981393
17
07060016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคาร :
เลขที่ :22/6 ซ.1 ส.ท.ท.12
ถนน :
ตำบล : สวนสน
อำเภอ : .เกาะหลัก
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77000
โทรศัพท์ :032-601961-2
แฟ๊กซ์ : 032-601961
2
02060016003001 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :304
ตำบล :
อำเภอ : กบินทร์บุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 25110
โทรศัพท์ :0-3728-8180-1
แฟ๊กซ์ : 0-3728-8180-1
2
02060016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี อาคาร :
เลขที่ :อาคารเลขที่ 702
ถนน :ปราจีนอนุสรณ์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปราจีนบุร
รหัสไปรษณีย์ : 25000
โทรศัพท์ :037-211612
แฟ๊กซ์ : 037-211616
2
09070016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี อาคาร : อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังใหม่ ชั้น 2
เลขที่ :
ถนน :เดชา
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
โทรศัพท์ :073-337359-60
แฟ๊กซ์ : 073-337359
3
01010016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร :
เลขที่ :57/20 หมู่ 2
ถนน :โรจนะ
ตำบล : ประตูชัย
อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13000
โทรศัพท์ :035-241119, 210059
แฟ๊กซ์ : 035-241119
3
05100016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา อาคาร :
เลขที่ :405/4 หมู่ที่ 11
ถนน :พหลโยธิน
ตำบล : บ้านต๋อม
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56000
โทรศัพท์ :054-481969, 482390
แฟ๊กซ์ : 054-482390
2
08070016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :เจริญราษฎร์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พังงา
รหัสไปรษณีย์ : 82000
โทรศัพท์ :0-76414-075
แฟ๊กซ์ : 0-7641-2530
3
09020016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง อาคาร : อาคารศาลจังหวัดพัทลุง
เลขที่ :
ถนน :ยุติธรรม
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93000
โทรศัพท์ :074-611118, 612413
แฟ๊กซ์ : 074-612413
3
06070016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :บุษบา
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ : 66000
โทรศัพท์ :056-650962,613557
แฟ๊กซ์ : 056-613557
3
06010016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก อาคาร : อาคารศาลาแขวง
เลขที่ :
ถนน :วังจันทน์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65000
โทรศัพท์ :055-241900, 252157
แฟ๊กซ์ : 055-241900
3
07050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี อาคาร : 66/30 หมู่ 6
เลขที่ :
ถนน :เพชรเกษม
ตำบล : บ้านหม้อ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 76000
โทรศัพท์ :032-402411
แฟ๊กซ์ : 032-402411
2
06080016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :.สระบุรี-หล่มสัก
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67000
โทรศัพท์ :056-720688-9
แฟ๊กซ์ : 056-720688-9
2
05050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ อาคาร :
เลขที่ :400/476-478 ม.2
ถนน :น้ำทอง
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 54000
โทรศัพท์ :054-522851 054-532957
แฟ๊กซ์ : 054-522851
3
08010016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต อาคาร : อาคารวานิชพลาซ่า
เลขที่ :22/37-38
ถนน :หลวงพ่อ
ตำบล : ลาดใหญ่
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
โทรศัพท์ :076-213448, 232155
แฟ๊กซ์ : 076-213448
2
04030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ศรีสวัสดิ์ดำเนิน
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
โทรศัพท์ :043-721844
แฟ๊กซ์ : 043-721844
3
04100016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :วิวิธสุรการ
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 49000
โทรศัพท์ :042-630801-2
แฟ๊กซ์ : 042-630801-2
3
05020016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคาร : ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ :117/27-29
ถนน :ขุนลุมประพาส
ตำบล : จองคำ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000
โทรศัพท์ :053-620026
แฟ๊กซ์ : 053-620026
3
03080016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :แจ้งสนิท
ตำบล : แจ้งสนิท
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : 35000
โทรศัพท์ :045-711081, 712304
แฟ๊กซ์ : 045- 712304
2
09050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา อาคาร :
เลขที่ :16
ถนน :สิโรรส
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
โทรศัพท์ :0-7322-1988-9
แฟ๊กซ์ : 0-7322-1988
1
04040016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร :
เลขที่ :147/44
ถนน :สุริยะเดชบำรุง
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45000
โทรศัพท์ :043-514193-4
แฟ๊กซ์ : 043-514193
2
08060016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง อาคาร :
เลขที่ :5
ถนน :ดับคดี
ตำบล : เขานิเวศน์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ระนอง
รหัสไปรษณีย์ : 85000
โทรศัพท์ :077-823876-7
แฟ๊กซ์ : 077-823876
3
02030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง อาคาร : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2
เลขที่ :
ถนน :สุขุมวิท
ตำบล : .เนินพระ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : 21150
โทรศัพท์ :0-3869-4115
แฟ๊กซ์ : 0-3869-4115
3
07040016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ยุติธรรม
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70000
โทรศัพท์ :032-325981-2
แฟ๊กซ์ : 032-325981
2
01050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาคาร :
เลขที่ :217 ม.1
ถนน :พหลโยธิน
ตำบล : นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 15000
โทรศัพท์ :036-411387
แฟ๊กซ์ :
2
05040016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง อาคาร :
เลขที่ :136/12
ถนน :พหลโยธิน
ตำบล : สบตุ๋ย
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52100
โทรศัพท์ :054-226171-2
แฟ๊กซ์ : 054-226172
3
05030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : บ้านกลาง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51000
โทรศัพท์ :053-525518,525517
แฟ๊กซ์ : 053-560271
3
03040016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร :
เลขที่ :350/7 หมู่ 5
ถนน :
ตำบล : หนองครก
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33000
โทรศัพท์ :045-613187, 631214
แฟ๊กซ์ : 045-613187
2
04070016003002 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :ถ.ศูนย์ราชการ
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 47000
โทรศัพท์ :042-713364, 716606
แฟ๊กซ์ : 042-713364
3
09010016003005 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา อาคาร :
เลขที่ :24-26
ถนน :สามัคคีสุข 1
ตำบล : บ่อยาง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90000
โทรศัพท์ :074-313712, 314913
แฟ๊กซ์ : 074-313712
6
02080016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ อาคาร :
เลขที่ :596 หมู่ 5
ถนน :
ตำบล : บางปูใหม่
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10280
โทรศัพท์ :0-2707-7811-2
แฟ๊กซ์ : 0-2707-7812
4
07070016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :เอกชัย
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : 75000
โทรศัพท์ :034-713303
แฟ๊กซ์ : 034-715721
3
01040016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี อาคาร :
เลขที่ :573/13-15
ถนน :พิชัยรณรงค์สงคราม
ตำบล : ปากเพรียว
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 18000
โทรศัพท์ :036-222108-9
แฟ๊กซ์ : 036-222108
3
06020016003003 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย อาคาร :
เลขที่ :108/5
ถนน :สิงหวัฒน์
ตำบล : ธานี
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : 64000
โทรศัพท์ :055-613197
แฟ๊กซ์ : 055-613197
2
07020016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ :74/29-30
ถนน :เณรแก้ว
ตำบล : ท่าพี่เลี้ยง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72000
โทรศัพท์ :0-3552-1234(0-3552-249
แฟ๊กซ์ : 0-3552-1234
3
08040016003001 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร : อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
เลขที่ :
ถนน :สุราษฎร์ - นาสาร
ตำบล : ขุนทะเล
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84100
โทรศัพท์ :077-355478-9
แฟ๊กซ์ : 077-355479
4
03030016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ :355/3-4
ถนน : เทศบาล 1
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
โทรศัพท์ :044-514063,518138
แฟ๊กซ์ : 044-51406
3
04080016003000 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ อาคาร : อาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ :62 หมู่ 9
ถนน :
ตำบล : บึงกาฬ
อำเภอ : บึงกาฬ
จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43140
โทรศัพท์ :042-491979-80,491305
แฟ๊กซ์ : 042-491979-80
3
01080016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง อาคาร :
เลขที่ :38/1-2
ถนน :โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ตำบล : ศาลาแดง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ : 14000
โทรศัพท์ :035-626393-4
แฟ๊กซ์ : 035-626393
3
03100016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ อาคาร : อาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
เลขที่ :
ถนน :ชยางกูร
ตำบล :
อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด : อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 37000
โทรศัพท์ :045-511972-3
แฟ๊กซ์ : 045-511972
3
04010016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี อาคาร :
เลขที่ :93/158
ถนน :สุรทักษ์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 41000
โทรศัพท์ :042-223262
แฟ๊กซ์ : 042-223262
4
06050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี อาคาร :
เลขที่ :372 หมู่ 3
ถนน :อุทัยธานี-หนองฉาง
ตำบล : นำ้ซึม
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ : 61000
โทรศัพท์ :056-514135, 514136
แฟ๊กซ์ : 056-514135
1
03050016003000 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :สุริยาตร์
ตำบล :
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : 34000
โทรศัพท์ :045-242798
แฟ๊กซ์ :045-242798
4

เอกสารประกอบ :
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.00 Mb

 กรมคุมประพฤติ

จำนวนข้อมูล ##DATASHOW## รายการ ##PAGESHOW##     
##Preview## ##Next##
 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์