แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
113,676 ราย
จำนวนหน่วยงาน
2,839
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
19,322,515,914.77 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
18.8231 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
55.72 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หน่วยงานสมาชิก > กระทรวงศึกษาธิการ > มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   
 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
กรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน
สมาชิก
05010020104001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ อาคาร :
เลขที่ : 110
ถนน : .อินทวโรรส
ตำบล : ศรีภูมิ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50200
โทรศัพท์ : 053-946249 053-945257
แฟ๊กซ์ : 053-217144
331
05010020104000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร : กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ : 239
ถนน : ห้วยแก้ว
ตำบล : ช้างเผือก
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50200
โทรศัพท์ : 053-943132-4,053-943133 อุรา
แฟ๊กซ์ :
643

เอกสารประกอบ :
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.00 Mb

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนข้อมูล ##DATASHOW## รายการ ##PAGESHOW##     
##Preview## ##Next##
 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์