แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หน่วยงานสมาชิก > กระทรงมหาดไทย > กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่...  
   
 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า12


กระทรวง : กระทรงมหาดไทย
กรม : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

1รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน
สมาชิก
07020096933000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : ประชาธิปไตย
ตำบล : ท่าพี่เลี้ยง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72000
โทรศัพท์ : 0-3552-2056
แฟ๊กซ์ :0-3552-2056
5
07020097029000 สำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : ราษฎร์บำรุง
ตำบล : สองพี่น้อง
อำเภอ :สองพี่น้อง
จังหวัด :สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72110
โทรศัพท์ : 0-3553-1012*20,039-367458
แฟ๊กซ์ :0-3553-1505
1
07020096981000 เทศบาลตำบลโคกครามพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ : 141 หมู่ 10
ถนน :
ตำบล : โคกคราม
อำเภอ :บางปลาม้า
จังหวัด :สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72150
โทรศัพท์ : 0-3558-6011
แฟ๊กซ์ :
1
07020096952000 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : หมื่นหาญ
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72000
โทรศัพท์ : 0-3552-5157
แฟ๊กซ์ :
1
07020097047000 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : จรเข้สามพัน
อำเภอ :อู่ทอง
จังหวัด :สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72160
โทรศัพท์ : 0-3542-6111,0-3556-5313
แฟ๊กซ์ :0-3542-6111
1
07020096986000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 1
ถนน :
ตำบล : บ้านแหลม
อำเภอ :บางปลาม้า
จังหวัด :สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72150
โทรศัพท์ : 0-3540-0276
แฟ๊กซ์ :
1
08040097066000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ :
ถนน : ดอนนก
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
โทรศัพท์ : 0-7727-2714
แฟ๊กซ์ :0-7722-2200
4
08040097187000 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : 86 หมู่ 5
ถนน :
ตำบล : ท่าข้าม
อำเภอ :พุนพิน
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84130
โทรศัพท์ : 0-7731-1627,0-7731-1620
แฟ๊กซ์ :0-7731-1627
1
08040097195000 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 10
ถนน :
ตำบล : บางงอน
อำเภอ :พุนพิน
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84130
โทรศัพท์ : 0-7731-8868
แฟ๊กซ์ :0-7731-8868
2
08040097083000 สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : 84 หมู่ 1
ถนน : กาญจนดิษฐ์
ตำบล : กะแดะ
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84160
โทรศัพท์ : 0-7787-9366
แฟ๊กซ์ :0-7787-9365
1
08040097150000 สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : เทศบาล 2
ตำบล
อำเภอ :บ้านนาสาร
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84120
โทรศัพท์ : 0-7734-1446
แฟ๊กซ์ :0-7734-1446
1
08040097132000 สำนักงานเทศบาลตำบลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : พนม
อำเภอ :พนม
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84250
โทรศัพท์ : 077-399140
แฟ๊กซ์ :
2
08040097202000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : หมู่4
ถนน :
ตำบล : หนองไทร
อำเภอ :พุนพิน
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84130
โทรศัพท์ : 0-7725-3488
แฟ๊กซ์ :0-7725-3488
1
08040097076000 สำนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : ภักดีอนุสรณ์
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-2213
แฟ๊กซ์ :0-7728-8919
3
0804009712800 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : ต้นยวน
อำเภอ :พนม
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84250
โทรศัพท์ :
แฟ๊กซ์ :
1
08040097173000 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีี อาคาร :
เลขที่ : 17 หมู่ 2
ถนน :
ตำบล : สินปุน
อำเภอ :พระแสง
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84210
โทรศัพท์ : 0-7736-8457
แฟ๊กซ์ :0-7736-8457
1
08040097194000 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : น้ำรอบ
อำเภอ :พุนพิน
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84130
โทรศัพท์ : 0-7731-8664
แฟ๊กซ์ :0-7731-8664
1
08040097117000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : ม.1
ถนน :
ตำบล : บ้านยาง
อำเภอ :คีรีรัฐนิคม
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84180
โทรศัพท์ : 0-7739-1204,0-7739-1212
แฟ๊กซ์ :0-7739-1204,0-7739-1212
1
08040097184000 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : 281/4-5 หมู่ 2
ถนน : สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ
ตำบล : ท่าทองใหม่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84160
โทรศัพท์ : 0-7722-7716
แฟ๊กซ์ :0-7722-7716
3
08040097102000 สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 1
ถนน : รักษ์นรกิจ
ตำบล : ตลาดไชยา
อำเภอ :ไชยา
จังหวัด :สุราษฎร์ธานีี
รหัสไปรษณีย์ : 84110
โทรศัพท์ : 0-7743-1150
แฟ๊กซ์ :0-7743-1044
3
03030097374000 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ : 137 หมู่ 4
ถนน :
ตำบล : แจนแวน
อำเภอ :กิ่งอ.ศรีณรงค์
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32150
โทรศัพท์ : 0-4455-7636
แฟ๊กซ์ :
1
03030097284000 สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : สุรินทร์-ช่องจอม
ตำบล : กังแอน
อำเภอ :ปราสาท
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32140
โทรศัพท์ : 0-4455-1286
แฟ๊กซ์ :0-4455-1286
2
03030097214000 องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ : 255 ม.9
ถนน :
ตำบล : คอโค
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
โทรศัพท์ : 044-502530
แฟ๊กซ์ :
1
03030097328000 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 1
ถนน :
ตำบล : กระเทียม
อำเภอ :สังขะ
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32150
โทรศัพท์ : 0-4457-1724
แฟ๊กซ์ :0-4457-1724
1
03030097267000 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ : ม.7
ถนน :
ตำบล : โคกยาง
อำเภอ :ปราสาท
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
โทรศัพท์ : 044-504102
แฟ๊กซ์ :
1
03030097211000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : หลักเมือง
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1973
แฟ๊กซ์ :0-4451-1973
2
03030097219000 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 5
ถนน :
ตำบล : ท่าสว่าง
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32000
โทรศัพท์ : 0-4453-8487,084-5175692
แฟ๊กซ์ :0-4453-8487
2
03030097265000 องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :
เลขที่ : 331 หมู่ 6 บ.ปลูง
ถนน :
ตำบล : กังแอน
อำเภอ :ปราสาท
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32140
โทรศัพท์ : 0-4453-2360
แฟ๊กซ์ :0-4453-2360
1
03030097372000 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง จังหวัดสุรินทร์ อาคาร :บ้านพนมดิน
เลขที่ : หมู่ 3
ถนน :
ตำบล : ตาเมียง
อำเภอ :กิ่ง อ.พนมดงรัก
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32140
โทรศัพท์ : 044-508062
แฟ๊กซ์ :044-508062
1
04080097425000 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 179 ม.2
ถนน :
ตำบล : บึงกาฬ
อำเภอ :บึงกาฬ
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43140
โทรศัพท์ : 042-491897, 06-2232257
แฟ๊กซ์ :
2
04080097498000 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 3
ถนน :
ตำบล : ดงบัง
อำเภอ :บึงโขงหลง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43220
โทรศัพท์ : 0-4247-9719
แฟ๊กซ์ :
2
04080097476000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 2
ถนน :
ตำบล : บ้านหม้อ
อำเภอ :ศรีเชียงใหม่
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43130
โทรศัพท์ : 0-4245-1516
แฟ๊กซ์ :0-4245-1516
2
04080097402000 สำนักงานเทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : ม.2
ถนน :
ตำบล : หาดคำ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 0-4246-8015
แฟ๊กซ์ :0-4246-8015
1
04080097403000 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 99 หมู่ 6
ถนน : ชลประทาน
ตำบล : หินโงม
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 0-4242-2990
แฟ๊กซ์ :0-4242-2990
2
04080097449000 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 152 หมู่ 5
ถนน :
ตำบล : กุดบง
อำเภอ :โพนพิสัย
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 081-95423660-042-436918
แฟ๊กซ์ :
3
04080097480000 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : มิ่งเมือง
ตำบล : ศรีเชียงใหม่
อำเภอ :ศรีเชียงใหม่
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43130
โทรศัพท์ : 0-4245-1055
แฟ๊กซ์ :0-4245-1063
1
04080097504000 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : ม.7
ถนน :
ตำบล : โพธิ์ตาก
อำเภอ :กิ่งอ.โพธิ์ตาก
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43130
โทรศัพท์ : 0-4248-3198
แฟ๊กซ์ :0-4248-3198
1
04080097392000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย (อำเภอเมือง) อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : บ้านเดื่อ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 042-449046
แฟ๊กซ์ :
1
04080097397000 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 326 ม.1
ถนน :
ตำบล : วัดธาตุ
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 0-4290-1050
แฟ๊กซ์ :0-4290-1050
2
04080097432000 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 241 หมู่ 9
ถนน :
ตำบล : โคกกว้าง
อำเภอ :บุ่งคล้า
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43140
โทรศัพท์ : 0-1117-1432,0-9045-6360
แฟ๊กซ์ :
1
04080097486000 สำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : ทางหลวงแผ่นดิน 0211
ตำบล : สังคม
อำเภอ :สังคม
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43160
โทรศัพท์ : 042-441-026
แฟ๊กซ์ :042-441-026
2
04080097400000 องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : สีกาย
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 042-901030, 09-5729218
แฟ๊กซ์ :
2
04080097450000 องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 139 หมู่ 4
ถนน :
ตำบล : จุมพล
อำเภอ :โพนพิสัย
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 0-4247-1307
แฟ๊กซ์ :0-4247-1307
1
04080097505000 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : โพนทอง
อำเภอ :กิ่งอ.โพธิ์ตาก
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43130
โทรศัพท์ : 0-4248-3033
แฟ๊กซ์ :0-4248-3033
2
04080097512000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : บ้านต้อน
อำเภอ :กิ่งอ.รัตนวาปี
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 0-4248-0505.084-600-5207
แฟ๊กซ์ :
1
04080097515000 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : รัตนวาปี
อำเภอ :กิ่งอ.รัตนวาปี
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 0-4241-8138
แฟ๊กซ์ :0-4241-8138
5
04080097396000 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : เมืองหมี
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 0-4240-8285
แฟ๊กซ์ :
1
04080097406000 สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 0-4243-8145
แฟ๊กซ์ :0-4243-8146
6
04080097413000 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 2
ถนน :
ตำบล : บ้านถ่อน
อำเภอ :ท่าบ่อ
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43110
โทรศัพท์ : 042-458241, 09-8412649
แฟ๊กซ์ :0-4245-8241
1
04080097420000 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : หมู่ 5
ถนน :
ตำบล : โคกก่อง
อำเภอ :บึงกาฬ
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43140
โทรศัพท์ : 0-4290-1015
แฟ๊กซ์ :0-4290-1015
1
04080097405000 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน : มิตรภาพ
ตำบล : ค่ายบกหวาน
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 042-495101*13
แฟ๊กซ์ :
1
04080097411000 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : น้ำโมง
อำเภอ :ท่าบ่อ
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43110
โทรศัพท์ : 042-431274
แฟ๊กซ์ :
2
04080097458000 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :โพนพิสัย
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 06-2290967
แฟ๊กซ์ :
2
04080097415000 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : โพนสา
อำเภอ :ท่าบ่อ
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43110
โทรศัพท์ : 0-4243-8197
แฟ๊กซ์ :0-4243-8198
1
04080097457000 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 153 หมู่ 14
ถนน :
ตำบล : วัดหลวง
อำเภอ :โพนพิสัย
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 0-4290-1158
แฟ๊กซ์ :0-4290-1158
3
04080097461000 องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : นากั้ง
อำเภอ :ปากคาด
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43190
โทรศัพท์ : 09-8432327
แฟ๊กซ์ :
1
04080097479000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก จังหวัดหนองคาย

อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : หนองปลาปาก
อำเภอ :ศรีเชียงใหม่
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43130
โทรศัพท์ : 042-908501,421632
แฟ๊กซ์ :0-4290-8501

1
04080097500000 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : บึงโขงหลง
อำเภอ :บึงโขงหลง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43220
โทรศัพท์ : 0-4241-6025
แฟ๊กซ์ :0-4241-6025
1
04080097509000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงกิ่งอ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : หนองหลวง
อำเภอ :กิ่ง อ.เฝ้าไร่
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 042-470276*204, 089-7109586
แฟ๊กซ์ :
1
04080097404000 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 43000
แฟ๊กซ์ :
1
04080097434000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 44 หมู่ 1
ถนน :
ตำบล :หนองเดิ่น
อำเภอ :บุ่งคล้า
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43140
โทรศัพท์ : 0-4249-9188
แฟ๊กซ์ :0-4249-9188
2
04080097451000 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ : 102 หมู่ 2
ถนน :
ตำบล : ชุมช้าง
อำเภอ :โพนพิสัย
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43120
โทรศัพท์ : 0-4247-1446
แฟ๊กซ์ :0-4247-1446
4
04080097499000 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : ท่าดอกคำ
อำเภอ :บึงโขงหลง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43220
โทรศัพท์ :
แฟ๊กซ์ :
1
04080097393000 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล : ปะโค
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 0-4240-8170
แฟ๊กซ์ :0-4240-8170
1
04080097389000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย อาคาร :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :เมือง
จังหวัด :หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43000
โทรศัพท์ : 042-422804,422799
แฟ๊กซ์ :
2

 

หน้า : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

เอกสารประกอบ :
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.00 Mb

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้า12

จำนวนข้อมูล ##DATASHOW## รายการ ##PAGESHOW##     
##Preview## ##Next##
 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์