แผนผังเว็บไซต์ 
 
จำนวนสมาชิก
104,892 ราย
จำนวนหน่วยงาน
1,843
มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
20,639,127,980.92 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
19.4046 บาท
ผล การดำเนินงานสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
662.19 ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2016
ดูข้อมูลย้อนหลัง
 
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีใดมากที่สุด

 ผ่านอีเมลล์
 SMS
 โทรศัพท์
 จดหมาย


  
 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน >  
   
 
แบบใบสมัครสมาชิก กสจ.
แบบทะเบียนรับและนำส่งใบสมัครสมาชิก กสจ.(001/1)(001/2)
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (แบบ กสจ.002)
แบบนำส่งเงินสะสม-เงินสมทบ(003/1)(003/2)
ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุน กสจ.
แบบคำขอคืนเงินนำส่งเกิน (แบบ กสจ.005)
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.(004/1)
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.(กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)(004/2)
แบบรายงานสรุปยอดเงินสมาชิกรายบุคคล (กสจ.008)
จำนวนข้อมูล 9 รายการ 1     


 
   

 
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-643-1383-5  เบอร์โทรสาร : 02-643-1387  E-mail Address : webmaster@gpef.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  |  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์